rolnik

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, prowadząc aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020. W związku z tym, przygotowano możliwość uzyskania nawet 22 tys. złotych środków dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej. Jakie kryteria należy spełnić?

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone dla dwóch grup docelowych. Pierwsza to osoby do 25 r.ż zarejestrowane do 4 miesięcy w Urzędzie Pracy od dnia złożenia wniosku. Druga grupa to osoby w wieku od 26.r.ż do 29 r.ż spełniające co najmniej jeden z warunków:

  1. Osoby nisko wykwalifikowane tj. posiadające  wykształcenie: podstawowe, ponadgimnazjalene, zawodowe, średnie;
  2. Osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  3. Osoby długotrwale bezrobotne tj. w przypadku osób do 25 r.ż pozostające bez zatrudnienia 6 miesięcy od dnia rejestracji oraz przypadku osób od 26 r.ż do 29 r.ż pozostające bez zatrudnienia 12 miesięcy od dnia rejestracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie tel: 91 38 20 285 wew. 33 lub 26 lub osobiście w pokoju 1a. Kryteria oraz wniosek na podjęcie działalności gospodarczej dostępne na naszej stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy