DSC06842

Dziś rano poinformowaliśmy naszych Czytelników o możliwości składania specjalnych wniosków na zakup ziemi na przykościelnych plebaniach. To tylko prima aprilisowy żart. Sejm faktycznie przyjął wczoraj ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi. Dzięki przegłosowanej na komisji poprawce zgłoszonej przez jednego z posłów, restrykcjami nie będą objęte związki wyznaniowe i kościoły.

Zgodnie z jej założeniami nabywcą ziemi rolnej od 30 kwietnia będzie mógł być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 hektarów, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie. Te kryteria nie będą obowiązywać m.in. związków wyznaniowych i kościołów.