Burmistrz Golczewa rozstrzygnął przetarg i wybrał wykonawcę mieszkań socjalnych przy ul. Stary Tartak w Golczewie. Inwestycję będzie realizować Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Stanisław Jankowski. Firma z Kamienia Pomorskiego wybudowała dokładnie taki sam budynek w Miłachowie. 

Zakres prac będzie obejmował: przygotowanie i niwelację terenu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wybudowanie ośmiu modułów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, schody terenowe, nasadzenia). Za realizację tej inwestycji Gmina Golczewo zapłaci wykonawcy kwotę 776 939,16 zł brutto. Warto dodać, że jest to kwota niższa od zakładanej w kosztorysie inwestorskim. Koszty związane bezpośrednio z budynkiem (bez zagospodarowania terenu i zewnętrznych przyłączy elektrycznych) to ok. 580 tys. zł. Same mieszkania socjalne będą już częściowo wyposażone. Termin wykonania prac ustalono na koniec października 2017 r.