ZM_1

W Dziwnowie po raz kolejny odbyły się Zaduszki Rybacko-Morskie. Wydarzenie o podniosłym charakterze i uroczystej formule jest w Dziwnowie organizowane od wielu lat. Jego celem jest upamiętnienie marynarzy floty handlowej i wojennej, którzy stracili na morzu życie. Obok nich, w odczytywanym apelu, wymieniono również nazwiska mieszkańców gminy Dziwnów, którzy wiążąc się zawodowo z morzem, związali z nim także swoje życie.

ZM_2

Na uroczystości przy pomniku poświęconym „Tym, którzy nie powrócili z morza” zgromadzili się przedstawiciele gminnych władz, rodziny rybaków, harcerze, poczty sztandarowe.

ZM_5

Właściwą uroczystości oprawę zapewniła wojskowa orkiestra oraz pododdział reprezentacyjny z dziwnowskiego garnizonu, który trzykrotną salwą podkreślił, iż gminna społeczność pamięta o tych wszystkich, którzy nie powrócili z morza do macierzystego portu.

ZM_6

Apel przy pomniku poprzedziła msza święta odprawiona w intencji tych wszystkich, którzy na morzu stracili życie.

ZM_7

źródło:
Krzysztof Zawiliński
MOSiK