Nie tak dawno prezentowaliśmy dane na temat bezrobocia w naszej gminie. W tym zestawieniu zajmiemy się wynikami dotyczącymi długu publicznego Gminy i podobnie jak w przypadku problematyki bezrobocia i tu można doszukać się pozytywnych aspektów.

Analizując wyniki z ostatnich lat widzimy wyraźną tendencję spadkową (wskaźnik zadłużenia osiągnął swoją najwyższą wartość w roku 2011 osiągając, po uwzględnieniu kwoty wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1, 59,13%. Obecnie ten wskaźnik wynosi 28,86%), spowodowaną głównie zwiększeniem uzyskiwanych dochodów oraz racjonalizacją wydatków. Dzięki temu zadłużenie na przestrzeni ostatnich lat systematycznie się zmniejsza.

Burmistrz Golczewa wypowiedział się w tej kwestii  – Nie będziemy walczyć na siłę z zadłużeniem, gdybyśmy skupili się nad jego całkowitą likwidacją Gmina Golczewo nie mogłaby przeprowadzać żadnych poważniejszych inwestycji a to z kolei  zahamowało by jej rozwój. Musimy zrobić wszystko by zachować równowagę między planowanymi wydatkami a uzyskiwanymi dochodami. Zamierzam powtórzyć manewr z 2010 roku.  Gmina wtedy – maksymalnie wykorzystując  środki unijne – miała wysoki (zgodny z przepisami) poziom zadłużenia.

UM w Golczewie