śmieci

Urząd Miejski w Wolinie Referat Gospodarki Odpadami informuje że, spalając w piecu – butelki PET, plastikowe i foliowe opakowania, zużytą odzież, fragmenty mebli zawierające trujące lakiery czy elementy gumowe uwalniamy do atmosfery toksyczne związki. – Prawdopodobną przyczyną spalania odpadów przez niektórych mieszkańców jest szukanie oszczędności. Jednak w tej sytuacji oszczędności są pozorne – informują urzędnicy.

Może okazać się, że teoretycznie zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na kosztowne leczenie, ponieważ toksyny uwalniane podczas spalania śmieci kumulując się w naszym organizmie uszkadzają komórki oraz narządy wewnętrzne i mogą wywoływać alergie, choroby układu oddechowego, nowotwory i porażenia.

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej, czyli w przypadku spalania śmieci w domu, grożą kary grzywny bądź aresztu wynikające z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Kara grzywny może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) właściwym organem administracji publicznej do rozpatrzenia wykroczeń jest Policja.