Nieprecyzyjne przepisy, podwyższone kary za ich niewłaściwą interpretację – tak w ocenie ekspertów od 1 stycznia 2018 roku zmienią się przepisy o ochronie zabytków, z którą powinni się zapoznać detektoryści. Najważniejszą kwestią sporną w dalszym ciągu jest to, co możemy określić zabytkiem. Interpretacja przepisów będzie ostatecznie podlegać ocenie sądu. 

Od 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Jeden z artykułów mówi o karach grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia za poszukiwanie z urządzeniami elektronicznymi. „Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” brzmi treść artykułu, który zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznie 2018 roku.