targi_szwecja

Województwo Zachodniopomorskie promowało nasz region podczas targów turystycznych TUR Goeteborg, które odbyły się dniach 20-22 marca. Jedną z atrakcji naszego stoiska było spotkanie z wikingami ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów.

Targi TUR Goeteborg to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Skandynawii. Jak co roku swoje oferty prezentowali wystawcy z całego świata – przedstawiciele poszczególnych krajów, biur podróży oraz innych prywatnych przedsiębiorstw.

Odwiedzający stoisko Pomorza Zachodniego najczęściej poszukiwali ogólnych informacji – przede wszystkim o dostępności komunikacyjnej, poruszania się w obrębie województwa oraz o najciekawszych atrakcjach w regionie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również informacje o ośrodkach SPA oraz uzdrowiskach, a także polach kampingowych oraz możliwości gry w golfa.

Działania promocyjne były wspierane przez przedstawicieli regionalnego produktu turystycznego – Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów, którzy prezentowali się we wczesnośredniowiecznych strojach. Dużym zainteresowaniem – zwłaszcza rodzin – cieszył się drewniany tron, przy którym wikingowie pozowali do licznych zdjęć.

Targi były przede wszystkim okazją do spotkania z osobami planującymi wakacyjny wyjazd i zainteresowanymi atrakcjami, jakie oferuje nasz region. Rynek skandynawski jest, zaraz po rynku niemieckim, najważniejszym kierunkiem promocji województwa za granicą.

Stoisko Pomorza Zachodniego zostało zorganizowane w ramach Polskiego Stoiska Narodowego (PSN), za którego organizację odpowiadał Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie.

Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Urząd Marszałkowski