Sterydy o wartości ok. 350 tys. zł, zamiast zadeklarowanych artykułów spożywczych i zabawek, wykryte przez zachodniopomorską KAS w skontrolowanych paczkach z Chin.

Ponad 3,5 kg sterydów anaboliczno androgennych, o szacowanej wartości 350 tys. zł, ujawnili funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w przesyłkach z Chin. Odbiorcami mieli być mieszkańcy województwa.

Dla zmylenia funkcjonariuszy, deklarowanymi towarami były w dwóch przypadkach artykuły spożywcze, tj. napój owocowy w proszku oraz mąka do samodzielnego wypieku chleba. Trzeci z importerów, prawdopodobnie przypuszczając, że okres przedświąteczny osłabi czujność funkcjonariuszy KAS, zadeklarował sprowadzenie zabawek, które tak jak w pozostałych przypadkach, okazały się być sterydami. Zatrzymane sterydy w opinii laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej, mogą naruszać przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.

W ostatnim przypadku, importer ułatwił zadanie funkcjonariuszom, gdyż paczka opisana była, jako wzmacniacz mocy, co może oznaczać sprzęt elektroniczny, ale również coś o charakterze medycznym lub paramedycznym. Decyzja była więc jedna – rewizja.

Otwarcie paczki wyeliminowało to pierwsze przypuszczenie, gdyż w środku znajdowały się nieregularne kryształy nieznanej substancji. Badania laboratoryjne wykazały, że substancja ta, to środek zastępczy, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z definicją, środek zastępczy to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa. Środek zastępczy to nic innego niż tzw. dopalacz, zwany również smart-drug.

Łamanie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych podlega prawu administracyjnemu, a Państwowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na osobę naruszającą obowiązujące normy prawne, karę pieniężną w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł.

Zabezpieczony towar wraz z dokumentacją przekazano, właściwemu organowi w takich sprawach, czyli Policji.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie