Radosław Drozdowicz i Dennis Warcholak razem oczekiwali na wynik głosowania podczas pierwszej sesji w obecnej kadencji

6 lat temu Radosław Drozdowicz i Dennis Warcholak razem oczekiwali na wynik głosowania podczas pierwszej sesji Rady Powiatu kadencji 2010-2014. Obecnie obydwaj pracują w DPS Śniatowo

Prawdziwy desant ludzi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeżywa ostatnimi czasy Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie. Po zatrudnieniu na stanowisku dyrektora byłej szefowej PCPR pod koniec 2016 roku do drużyny Krystyny Kłosowskiej dołączył Dennis Warcholak z Mrzeżyna, prywatnie dobry znajomy byłego wicestarosty Radosława Drozdowicza – także zatrudnionego w Śniatowie. 

9 grudnia 2016 roku nowa dyrektor DPS ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego. Przyszły kierownik ma m.in. odpowiadać za prowadzenie szkoleń instruktażowych podległych pracowników, nadzór merytoryczny nad prowadzeniem gospodarki magazynowej, koordynacją i planowaniem drobnych prac remontowych, napraw, awarii, rozliczania faktur za prace wykonywane przez firmy zewnętrzne itp.

Pod koniec roku (30.12) w Biuletynie Informacji Publicznej DPS odnajdujemy informacje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, została wyłoniona kandydatura pana Dennisa Warcholaka z Mrzeżyna. Tego samego, którego w 2013 roku dokładnie ta sama dyrektor Krystyna Kłosowska (która wtedy szefowała Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie) zatrudniała na stanowisko referenta. W 2013 roku w publikacji – „Polityka kadrowa czy kolesiostwo? Znasz władzę jest ci łatwiej!”  szeroko opisywaliśmy jego zatrudnienie.

Clipboard01

Warcholak rozpoczął swoja karierę w powiecie kamieńskim w 2010 roku. Wtedy to wiernie towarzyszył Radosławowi Drozdowiczowi na sesjach Rady Powiatu. Pochodzący z Mrzeżyna mężczyzna to kolega wicestarosty jeszcze z Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli młodzieżówki SLD.

Były uczeń klasy maturalnej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu szybko po objęciu przez Radosława Drozdowicza stanowiska wicestarosty znalazł zatrudnienie w Starostwie Powiatowym. Bez doświadczenia, tuż po maturze, mieszkaniec powiatu gryfickiego zaczyna pracę za nieobecnego pracownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa.

Warcho

W sierpniu 2013 roku kariera nabiera tempa. Dyrektor Krystyna Kłosowska ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta w zespole do spraw pieczy zastępczej. Choć system pieczy zastępczej: „to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.”, to głoszenie o konkursie nie zawierało żadnych konkretnych wymagań dotyczących stażu kandydata. W wymaganiach niezbędnych określono wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe. Pozostałe wymagania zarówno niezbędne jak i dodatkowe były ogólnikowe – czyli nieposzlakowana opinia, zaangażowanie, znajomość komputera, obywatelstwo polskie, itp. Warcholak zostaje zatrudniony w PCPR przez Krystynę Kłosowską.

Dziś przy boku swojej dawnej szefowej z PCPR (stojącej obecnie na czele DPS Śniatowo), Dennis Warcholak w towarzystwie swojego dawnego kolegi będzie troszczył się o los podopiecznych, kadry i mienia Domu Pomocy Społecznej.