Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy turnieju rywalizują w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół pondagimnazjalnych. Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

W dniu 6 marca 2017 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Technikum Hotelarskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

Jury Turnieju stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, różniących się trudnością w zależności od grupy wiekowej uczestników.
Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I
Szymon Skorupka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
Bartłomiej Krzemińźniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
Patryk Jarząbek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa II
Joanna Gawina – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Paweł Małolepszy – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Sylwia Bandera – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa III
Sebastian Zięcina – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach
Julia Mularczuk – I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
Olga Bagrowska – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku w Kamieniu Pomorskim. Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w realizację turnieju. Dziękujemy za pomoc finansową oraz organizacyjną, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych.

Dziękujemy również opiekunom poszczególnych grup wiekowych za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju. Szczególne podziękowania składamy osobom, które uatrakcyjniły nasz turniej, przeprowadzając pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Życzymy dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej. Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Marian Kowalewski