Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016r. pozostają na tym samym poziomie co w II kwartale 2016r. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi miesięcznie  42,00 zł  za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi miesięcznie  88,00 za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Łączna składka za jedną osobę za III kwartał 2016r. wynosi 390,00 zł.

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się pod adresem http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

KRUS