Mieszkańcy Wysokiej Kamieńskiej spotkali się z Burmistrzem Golczewa w celu omówienia najpilniejszych potrzeb i spraw bieżących. Tematem przewodnim była sprawa ul. Wiejskiej i planowanej inwestycji PGNiG. Ustalono, że jeszcze w tym roku ruszy budowa chodnika.

Sołtys, radni oraz mieszkańcy chcieli uzyskać informacje na temat terminu rozpoczęcia inwestycji. Jako najważniejsze i najpilniejsze wskazali budowę ciągu pieszego na ul. Wiejskiej. Andrzej Danieluk zgodził się z argumentacją mieszkańców. Zaproponował przyśpieszenie prac związanych z powstaniem chodnika, co spotkało się z akceptacją zgromadzonych.

Mieszkańcy przekazali Burmistrzowi swoje zaniepokojenie dotyczące bezpieczeństwa ruchu. Dotyczyło to głównie przekraczania prędkości przez kierowców samochodów ciężarowych poruszających się ul. Wiejską. Następnie omawiano sprawy bieżące miejscowości. Przekazano postulaty dotyczące pilnych remontów dróg, uzupełnienia oświetlenia, cmentarza, oraz brakującego oznakowania na ul. Golczewskiej i Wiejskiej. Burmistrz podziękował mieszkańcom za zaproszenie i obiecał zapoznać się bliżej z ich postulatami.

UM w Golczewie