Pożar

Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego orzekając o winie dwójki urzędników z byłego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim. Uznając jednak całokształt okoliczności sprawy, wobec oskarżonych zastosowano niższy wymiar kary – Krzysztof G. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, natomiast Barbara K. rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sędzia wydając wyrok stwierdziła, że oskarżeni wykonywali polecenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Winni urzędnicy otrzymali także sześcioletni zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w instytucjach publicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zarządzie nieruchomościami. Oskarżonych obciążono także kosztami postępowania sądowego.

Hotel socjalny w Kamieniu Pomorskim spłonął w 2009 roku w drugi dzień świąt wielkanocnych. W budynku, gdzie zameldowanych było 77 osób, nikt nie dostrzegł nadchodzącego niebezpieczeństwa. Gdy na miejsce dotarła straż pożarna, prawie cały stał już w płomieniach. Zginęły 23 osoby, w tym trzynaścioro dzieci. Kończący się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie proces zaczął się w sierpniu 2011 roku.

Zleciłem biegłemu sądowemu opracowanie ekspertyzy technicznej pod kątem bezpieczeństwa zamieszkujących tam ludzi. Mówi ona, że nic nie zagraża bezpieczeństwu mieszkających tam ludzi. Jest mi to bliskie mojemu sercu, sam stawiam się w sytuacji, że ja i moja rodzina mielibyśmy tam mieszkać. Gdyby istniało zagrożenie dla ludzi, nigdy nie pozwoliłbym na to, żeby ktokolwiek tam mieszkał” – mówił reporterowi programu „Celownik” ówczesny zastępca burmistrza Andrzej Jędrzejewski 3 kwietnia 2009 roku.

Co ciekawe, według zeznań składanych przez samorządowców podczas jednej z rozpraw toczącego się kilka lat procesu, 24 stycznia 2007 roku – czyli w dniu, w którym doszło do przekazania gminie nieruchomości przy ulicy Wolińskiej 11 – odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej. Pomimo braku środków na remonty doszło do przydziału czterech pierwszych mieszkań. Zobacz także: Burmistrz przed Sądem w Szczecinie. Przeczytaj, co zeznał w sprawie pożaru hotelu socjalnego