unnamed

Słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet  Trzeciego Wieku swój comiesięczny wykład , na zaproszenie dyrektora pana Grzegorza Kurki, tym razem odbyli w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tematem wykładu, który przedstawił pan Błażej Bubnowicz, był „Kult Bolesława Bieruta w Polsce w latach 1948 – 1956”. Gościnne progi Muzeum, słuchaczom SUTW świadczą  możliwość przeprowadzania nie tylko wykładów ale też innych zajęć , co  umożliwia to nam elastyczne realizowanie swojego programu ze względu na problemy z wolnymi salami. Ciekawym elementem w tej sytuacji jest fakt, że na ogół ciche i  niezbyt zaludnione na co dzień pomieszczenia Muzeum, ożywają a teraźniejszość spotyka się ze sztuką i historią.

Jedynym mankamentem jest fakt, że w Muzeum brakuje krzeseł na wykłady ( jest obecnie 110 członków SUTW) i pracownicy muszą bardzo natrudzić się aby pożyczyć i przetransportować do swoich pomieszczeń wspomniane krzesła.

 W związku z tym jest nasza gorąca prośba o kontakt z Uniwersytetem, jeśli ktoś z czytelników tego artykułu zna namiary na kupienie niedrogo używanych ok. 50 sztuk krzeseł konferencyjnych dla naszych potrzeb.

UTW Kamień Pomorski