DCIM100MEDIADJI_0052.JPG

Propozycje do budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2017 były zgłaszane do 26 października br. W tym roku wpłynęło 30 zgłoszeń, dotyczących w większości spraw inwestycyjnych m.in. naprawy dróg, budowy chodników, zagospodarowania terenów wiejskich na cele rekreacyjne, zamontowanie lamp oświetleniowych, działań sportowych poprzez utworzenie siłowni i budowy parkingów. Teraz czas na głosowanie!

Zespół Oceniający w skład, którego wchodzili mieszkańcy gminy Golczewo (Ewa Kaczmarek, Monika Maciejewska, Waldemar Pakuła, Teresa Waszczenko, Bartłomiej Musiał i Przemysław Opowicz) oraz przedstawiciele Burmistrza Golczewa dokonał analizy wszystkich projektów. Spośród zgłoszonych 30. propozycji Zespół Oceniający dokonał wyboru 10 projektów, które przechodzą do dalszych konsultacji.

To Państwo teraz będzie mieć decydujący głos, wybierając maksymalnie 3 propozycje, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Podczas posiedzenia Zespołu Oceniającego członkowie wybrali nw. projekty:

1.  Wykonanie tarasu i jego zadaszenia przy wiacie oraz wykonanie ścieżki od furtki do wiaty oraz montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w sołectwie Upadły,
2.  Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kretlewie,
3.    Oświetlenie w miejscowości Sosnowice – włącznie z dojazdem do Schroniska Komunalnego,
4.    Ogrodzenie oraz plac zabaw dla dzieci z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Drzewica,
5.    Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wysokiej Kamieńskiej,
6.    Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej od budynku nr 2 do ronda,
7.    Zamontowanie progów zwalniających na ul. Papieża Jana Pawła II w Golczewie,
8.    Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa 23 w Golczewie,
9.    Zagospodarowanie przestrzeni frontowej świetlicy wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej,
10.    Utworzenie Posterunku Policji przez rozbudowę i doposażenie obecnego Punktu Przyjmowania Interesantów.

Drodzy mieszkańcy, zapraszamy Państwa do brania czynnego udziału w głosowaniu nad ww. propozycjami w dniach od 10 do 30 listopada br.

Karty do głosowania są do pobrania w poniższym linku lub w Urzędzie Miejskim w Golczewie pokój nr 21. Wypełnioną Kartę do głosowania należy złożyć w tut. Urzędzie, przesłać pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentu) na adres: urzad@golczewo.pl.

Przed głosowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami głosowania (informacje na Karcie do głosowania). Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod nr telefonu 91 32 25 138.

  KARTA DO GŁOSOWANIA