wybory

Poznaliśmy wstępny harmonogram wyborów sołeckich, które zarządził Burmistrz Stanisław Kuryłło w gminie Kamień Pomorski. Wyborczy maraton rozpocznie się w najbliższy piątek w Trzebieszewie, zakończy 11 kwietnia w Rekowie. Wraz z nastaniem nowego ustroju w Polsce, sołtys stał się organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzebieszewo, odbędą się w dniu 13 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszewie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skarchowo, odbędą się w dniu 14 marca 2015 roku o godzinie 17.00 w domu Sołtysa w Skarchowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dusin, odbędą się w dniu 14 marca 2015 roku o godzinie 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Dusinie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Buszęcin, odbędą się w dniu 15 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w domu Sołtysa w Buszęcinie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarzysław, odbędą się w dniu 16 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w dom Sołtysa w Jarzysławiu.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabowo, odbędą się w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Grabowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Strzeżewo, odbędą się w dniu 28 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Strzeżewie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Górki, odbędą się w dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Górkach.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stawno, odbędą się w dniu 28 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Stawnie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Benice, odbędą się w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Benicach.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rekowo, odbędą się w dniu 11 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.00 w Rekowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rzewnowo, odbędą się w dniu 24 marca 2015 roku o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rzewnowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Połchowo, odbędą się w dniu 21 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w domu Sołtysa w Połchowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rozwarowo, odbędą się w dniu 28 marca 2015 roku o godzinie 19.00 Świetlicy Wiejskiej w Rozwarowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grębowo, odbędą się w dniu 29 marca 2015 roku o godzinie 13.00 Świetlicy Wiejskiej w Grębowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewo, odbędą się w dniu 28 marca 2015 roku o godzinie 15.00 Świetlicy Wiejskiej w Jarszewie.

W niektórych sołectwach nie ustalono jeszcze terminów wyborów.

kamienskie.info