DSC00574

Gmina Kamień Pomorski, prezes Mariny i burmistrz Kamienia Pomorskiego wystąpią na drogę sądową przeciwko Polskiemu Stowarzyszeniu Klasy Optimist ze względu na naruszenie ich dóbr osobistych – to jedna z informacji jaka padła podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej celem wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z Mistrzostwami Świata w Klasie Optimist.

Podczas konferencji nakreślono proces pozyskiwania Mistrzostw oraz na bazie dokumentów przedstawiono sposób w jaki sposób Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist rozmawiało z gminą Kamień Pomorski, prowadząc jednoczesne negocjacje z gminą Dziwnów.

Nie byłoby tych mistrzostw w Polsce, gdyby nie gmina Kamień Pomorski. To gmina Kamień Pomorski starała się o tą imprezę, dzięki Jatcht Klubowi, dzięki prywatnym sponsorom. Nic by się u nas nie działo, gdybyśmy to my tego nie chcieli. Konflikt personalny sprawił, że największa impreza żeglarska nie odbędzie się w Kamieniu Pomorskim. Od 2004 roku gmina Kamień Pomorski wydała na rozwój klasy Optimist 1,5 mln złotych. Staliśmy się niekwestionowanym liderem podkreślał Świderski.

To właśnie na skutek wniosku złożonego przez Jacht Klub Kamień Pomorski Międzynarodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist (International Optimist Dinghy Association – IODA) przyznała prawo organizacji Mistrzostw Świata w 2015 roku Kamieniowi. W wyniku takiej decyzji, w dniu 18.07.2014 r. w Kamieniu Pomorskim zostało spisane pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a PSKO Porozumienie o współpracy „na rzecz wspólnej organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, które odbędą się w Kamieniu Pomorskim w 2015 roku”. Na mocy Porozumienia powołano Komitet Organizacyjny, a Funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu powierzono Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

Co istotne, w porozumieniu strony uzgodniły podział obowiązków, wskazując że Gmina Kamień Pomorski przyjmuje na siebie m.in.: pozyskanie patronatów honorowych, organizację programu artystycznego, pozyskanie środków sponsorskich, zapewnienie możliwości organizacji Mistrzostwa na terenie portu i mariny w Kamieniu Pomorskiem oraz zaangażowanie merytoryczne zarządcy Mariny Kamień Pomorski. PSKO natomiast, przyjęło na siebie m.in. zagwarantowanie, że mistrzostwa odbędą się w Kamieniu Pomorskim, zapewnienie finansowania Mistrzostw we własnym zakresie w kwocie wystarczającej do zorganizowania imprezy, zapewnienie Gminie Kamień Pomorski tytuł Partnera Mistrzostw Świata i skorzystanie z potencjały marketingowego Mistrzostw dla promowania Gminy.

Umowa została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji Gminy Kamień Pomorski przez Burmistrza Bronisława Karpińskiego oraz Skarbnika oraz przez dwóch członków Zarządu PSKO – Tomasza Figlerowicza (Prezydenta) oraz Arkadiusza Lenkowskiego (Skarbnika).

2 lutego 2015 roku PSKO zrezygnowało z organizacji Mistrzostwa Świata w klasie Optimist, dochodząc do wniosków sprowadzających się do zarzutów personalnych dotyczących osoby Marka Świderskiego. Podważono deklarację o udziale Gminy Kamień Pomorski „w budżecie regat”, zakwestionowano rolę JKKP w organizacji Mistrzostw oraz zarzucono, że JKKP podejmuje działania podważające kompetencje PSKO na arenie międzynarodowej i pośrednio działa na szkodę „całego Polskiego Żeglarstwa”. Informacja o podobnej treści została również zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej PSKO oraz na profilu PSKO w portalu Facebook. Wskazano tam, że przyczyną decyzji Zarządu o rezygnacji ze współpracy „z władzami miasta i Mariny Kamień Pomorski jako gospodarzy regat najwyższej rangi sportowej” jest jednoznaczna utrata zaufania, wynikająca z „braku transparentności i nieetycznych działań przedstawicieli władz i Mariny Kamień Pomorski”.

DSC00533

Władze Gminy Kamień Pomorski oraz Mariny Kamień Pomorski stanowczo podkreślają, że wskazane przez PSKO zarzuty i przedstawiona argumentacja są bezpodstawne i dowolne, a decyzja o „wypowiedzeniu współpracy” całkowicie nieuzasadniona. Mając jednak na celu polubowne rozwiązania, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwrócił się niezwłocznie do Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego – p. Wiesława Kaczmarka, aby przeprowadzić mediację. Wskazał również możliwe do spełnienia dla obu stron warunki porozumienia, w tym przede wszystkim współorganizację Mistrzostw Świata przez Gminę Dziwnów i Gminę Kamień Pomorski. Nie zostały one jednak przyjęte przez członków Zarządu PSKO, których aktualna postawa i próba jednostronnych przeprosi bez uwzględnienia dodatkowych warunków porozumienia, potwierdzają brak dobrej woli w konstruktywnym zakończeniu powstałego sporu. W tym stanie rzeczy, władze Gminy Kamień Pomorski i Mariny Kamień Pomorski podjęły decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

W Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim nie ma oryginalnych dokumentów potwierdzających organizację imprezy. Podczas spotkań organizowanych w Kamieniu Pomorskim, równolegle prowadzono rozmowy z gminą Dziwnów. Chce żeby to było jasno pokazane, kto od samego początku jakie miał intencje. Pierwsze informacje o odebraniu Kamieniowi mistrzostw pojawiały się w grudniu 2014 roku. Można powiedzieć, że to ja jestem odpowiedzialny za odebranie nam mistrzostw, bo wygrałem wybory na burmistrza. Dołożyliśmy wszelkich starań, nie zrezygnowaliśmy z żadnego punktu zawartego w porozumieniu które zawarliśmy w ub. roku. Czuję się zażenowany, że tak wielką imprezę, tak wielkiej rangi buduje się na niekompetencji – zaznaczył Stanisław Kuryłło.