DSC01011

Radni z gminy Wolin oczekują spotkania z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz nowym wicestarostą kamieńskim Markiem Matysem. Wszystko za sprawą fatalnego stanu dróg gruntowych. – Chcielibyśmy poznać harmonogram napraw i remontów, gdzie i odbędą się pierwsze naprawy? – dopytywał radny Krzysztof Czach.

Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek (28.01). Podjęliśmy działania, aby pozyskać tłuczeń, żeby wykorzystać go na nasze drogi. Taki materiał także posiada Zarząd Dróg Powiatowych. Jeżeli ogłosimy przetarg na dwie usługi, cena może się okazać korzystna dla nas – tłumaczył Ryszard Mróz.

Na pierwszym spotkaniu władz z nowym wicestarostą padło też założenie, że to Marek Matys ma określić fachowo ilość tłucznia potrzebną na utrzymanie przejezdności dróg. Działania gminy i powiatu mają polegać na partycypacji.

Materiał byłby po naszej stronie, a logistyka i ludzie byliby po stronie ZDP. Takim przykładem wspólnych inwestycji jest Wisełka, gdzie rozpoczęto budowę chodnika przy wspólnej partycypacji. Małe tematy, przy wsparciu Rady możemy robić. Jeżeli chodzi o większe zadania, to raczej nie ma na to szansy. Nasz budżet, nasze założenia są tak ambitne, że to właśnie je w pierwszej kolejności będziemy realizować – zapewniał zastępca burmistrza.