IMG_0015

W punkcie przedszkolnym przy SP-2 w Wapnicy dysponujemy WOLNYMI MIEJSCAMI na rok szkolny 2015/2016 w grupie dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę we wszystkie dni powszednie (w tym także ferie zimowe i wakacje) w godz. od 630 do 1630. Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 830 do 1330. W ramach bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej zapewniamy dodatkowo zajęcia z języka angielskiego i rytmikę. Opłata za pobyt dziecka w godzinach wykraczających poza podstawę programową za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach) wynosi 1zł za pierwsze i 0,50zł za każde kolejne dziecko w rodzinie. Zapewniamy dzieciom 4 posiłki dziennie przygotowywane w naszej szkolnej kuchni (opłata 5zł/dzień). Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe specjalizacje, które wykorzystane są podczas zajęć z aktywności ruchowej oraz innych działalności prowadzonych w przedszkolu.

Nasza placówka nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby doświadczało radości płynącej z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości, wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Począwszy od tego roku szkolnego sukcesywnie chcemy wdrażać Metodę Planu Daltońskiego by w niedługim czasie ubiegać się o certyfikat Dalton International School. Plan daltoński, którego prekursorem była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst, polega na bardzo indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.

Realizując metodę Planu Daltońskiego w przedszkolu skupimy się na rozwianiu trzech głównych cech osobowościowych dziecka:
– samodzielności;
– odpowiedzialności;
– współpracy.
Więcej informacji zainteresowanym osobom udzielimy pod nr tel. (91) 3284106 lub w sekretariacie SP-2 w Wapnicy, przy ul. Jodłowej 3.
Serdecznie zapraszamy!!!

Dyrektor Szkoły nr 2 i Punktu Przedszkolnego w Wapnicy
Iwona Sołtysiak