08.03.2015 Warszawa. Debata "Aktywno?c kobiet si?? spo?eczno?ci wiejskich" z udzia?em Pani Anny Komorowskiej.  foto: Eliza Radzikowska-Bia?obrzewska/KPRP UWAGA!!!! Zdjecia pochodzace z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP moga byc wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materialo?w, dotyczacych dzialan Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralnosc zdjecia - w tym kadrowanie czy obro?bka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjec pochodzacych z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materialach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjecia nie moze naruszac dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujacy zdjecia zobowiazuje sie do podpisania ich autora oraz zro?dla ich pochodzenia..02.2015 Warszawa. Spotkanie Prezydenta RP z Parlamentarzystkami. foto: Eliza Radzikowska-Bialobrzewska/KPRP

Członkinie Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyły w dn. 8 marca br. w debacie pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskiej” z udziałem Anny Komorowskiej – Małżonki Prezydenta RP. Debata odbyła się przy okazji Dnia Kobiet. W Pałacu Prezydenckim gościły: Krystyna Rytlewska – Zastępca Prezesa, Maria Ratyńska – Skarbnik, Gabriela Sech – Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Ilona Szkudlarek