8 sierpnia 2016 roku Minister Środowiska powołał na stanowisko Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego pana dr inż. Wojciecha Zyskę – zdawkowa informacja pojawiła się na stronie Wolińskiego Parku Narodowego. Stanowisko dyrektora pozostawało wolne od lutego, kiedy to odwołano ówczesną dyrektor Arletę Siarkiewicz.

Zyska jest ornitologiem. W latach 90. był Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. To z jego inicjatywy doszło w 1995 roku do ustawienia na wyspie Sadlińskie Łąki na jeziorze Dąbie tablicy upamiętniającej Paula Robiena. Robien był przedwojennym szczecińskim ornitologiem, prekursorem ekologii, w czasie wojny pomagał polskim robotnikom przymusowym. Na wyspie jeziora Dąbie zbudował stację obserwacyjną, on też jako pierwszy docenił jezioro Świdwie – dziś cenny rezerwat ornitologiczny.

Po odejściu z urzędu Zyska przewijał się jako autor różnych opracowań przyrodniczych związanych z ptactwem. Na zlecenie inwestorów zajmował się m.in. monitoringiem farm wiatrowych w rejonie Wolina. Chodziło o ich wpływ na ptaki. Zyska przekonywał oponentów, że farmy wiatrowe nie mają aż tak negatywnego wpływu na ptaki jak niektórzy sądzą.