part_1481713800065

W siedzibie OSP w Wolinie odbyło się spotkanie poświęcone analizie wyposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Prezentacja dotyczyła sprzętu pozyskanego w roku 2016 z udziałem środków finansowych z poza budżetu gminy.

part_1481713833341

W spotkaniu udział wzięli miedzy innymi Burmistrz Wolina Pan Eugeniusz  Jasiewicz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie Pani Danuta Szubert. Strażacy zaprezentowali pozyskany sprzęt a Komendant Gminny Marek Piotrowski omówił jego walory techniczno-operacyjne oraz zasady i procedury zakupu.  Do prowadzenia bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych  wolińscy ratownicy otrzymali między innymi: hydrauliczny zestaw ratowniczy Weber Rescue o wartości 80 000,00,  nadciśnieniowe aparaty powietrzne z butlami, maskami i sygnalizatorami bezruchu  o wartości ponad 16 000,00,  zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wartości 37 500,00, przecinarkę do stali i betonu TS 700, agregat prądotwórczy, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z noszami i szynami Kramera, kamerę termowizyjną, detektory gazu, rozpieracz ramieniowy Lukas oraz wiele innego sprzętu ratowniczego i wyposażenia indywidualnego strażaków. Wartość pozyskanego sprzętu oszacowano na kwotę ponad 220 000,00 z czego udział środków z budżetu gminy wyniósł 10,80%.

part_1481713862860

Burmistrz Wolina bardzo wysoko ocenił zaangażowanie strażaków  i wyraził słowa uznania dla działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Wolin. Zaznaczył także,  że zakupiony sprzęt znacznie poprawi skuteczność działań ratowniczych oraz zwiększy bezpieczeństwo ratowników.

part_1481713931122

Komendant Gminny dziękując Burmistrzowi i Przewodniczącej Rady Miejskiej w imieniu strażaków za pomoc i współpracę zaznaczył, iż szczegółowa analiza poparta prezentacją multimedialną  przedstawiona  zostanie na przyszłorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wolinie.

part_1481714096207

Ze strażackim pozdrowieniem:
Marek Piotrowski