DSC08365

Choć nie na tak drastyczną jak zakładał burmistrz, to po dwóch przerwach i kuluarowych negocjacjach wolińscy radni zgodzili się na podwyżkę cen za odbiór odpadów komunalnych. Opłaty od osoby wzrosną z 10,80 do 12zł (zakładano 15 złotych) w przypadku odpadów segregowany oraz z 15 do 20 złotych (Zakładano 25 złotych) w przypadku śmieci niesegregowanych.

Dyskusja w trakcie sesji była bardzo gorąca. Pierwszy raz w obozie radnych wspierających burmistrza zarysował się tak wyraźny podział. W trakcie sesji okazało się, że problem związany z wzrostem kosztów za odbiór odpadów przez firmę Remondis był znany urzędnikom już pod koniec ub. roku.

Z półroczną zwłoką przedstawiamy propozycję stawek, zawyżonych, zbyt wysokich stawek. Wzrost o 58% przy odpadach zmieszanych i 39% przy niezmieszanych to zbyt wiele. Uważam że kierownik referatu gospodarki odpadami wykazał się brakiem urzędniczej staranności. Naraził mieszkańców na większe opłaty, naraził burmistrza na konflikt z mieszkańcami. Od tygodnia słyszymy od mieszkańców co my wyprawiamy, że to jest nie do przyjęcia. Przez trzy lata dopłacamy do śmieci kolejno 148 tys. zł, 350 tys. zł i w ub. roku 250 tys. zł czyli tyle ile kosztowałby nowy samochód do wywożenia nieczystości. Wydatkowaliśmy także ponad milion złotych na budowę pomieszczenia w którym miałaby się odbywać segregacja na miejscupodkreślał Czesław Zieliński.

Radny Zieliński z obozu burmistrza mówił o winie pracowników referatu

Zgodnie z nowymi stawkami opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców będzie wynosić 12 złotych od osoby (obecnie jest to 10,80 zł) jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady będą zbierane nieselektywnie będzie to 20 złotych od osoby (obecnie 15 zł).

Zagadnienie nie jest proste. Nikt z nas nie lubi gdy coś się powyższa z wyjątkiem pensji. Państwo jesteście zakładnikami swoich wyborców, którym mówiliście, że będą nowe lampy czy drogi. Nie ulega jednak wątpliwości, że wywóz śmieci kosztuje. Mogliśmy być zasadniczy w pierwszym podejściu i ustawić wyższą cenę za odpady niezmieszane, żeby ta edukacja poszła dalej – stwierdził Eugeniusz Jasiewicz.

Zaproponowane przed sesją podwyżki stawek za osobę miały być jednak znacznie wyższe niż przyjęli radni. Propozycja Eugeniusza Jasiewicza zakładała zmianę z 10,80 zł do 15 zł za odpady segregowane i z 15 zł do 25 zł za odpady niesegregowane. Burmistrz przekonując do tego radnych przedstawiał nawet oryginalne ekonomiczne kalkulacje – W wielkościach globalnych większa ilość śmieci jest niesegregowana. Po przyjęciu tej uchwały podniesie się świadomość mieszkańców. Obecnie za niesegregowane odpady płaci się 15,80 zł od osoby, jednak po podjęciu uchwały jeżeli ktoś zdecyduje się je segregować to będzie płacił mniej bo tylko 15 złotych.

W ubiegłym roku ściągalność opłat z tytułu odbioru odpadów wynosiła 70%. W 2014 rok było to wynik na poziomie 65%. W oparciu o złożone deklaracje magistrat szacuje, że 60% mieszkańców nie segreguje odpadów.

Z całym przekonaniem chce stwierdzić, że referat w sposób rzetelny dokonał obliczeń i pracownicy rzetelnie wykonują swoje obowiązki Wynika to z materiałów jakie zostały opracowane. Używanie określenia, że stawki zostały zawyżone jest błędne. Nasze stawki rażąco nie odbiegają od innych gmin w powiecie. Nie chcieliśmy podejmować tych działań wcześniej, oczekując że może będą inne rozwiązania centralne ze strony Państwa. Takie są realia, że albo przyjmujemy tą stawkę i domknąć system, albo przyjąć inną stawkę i pokryć ją innymi środkami z budżetu – powiedział zastępca burmistrza Ryszard Mróz.

Radni Gajo, Majewska, Turczynowicz, Szczęśniak głosowali przeciw

Od prawej – Radni Gajo, Majewska, Turczynowicz i Szczęśniak głosowali przeciw

Zgodnie z podjętą uchwałą ostro w górę pójdą ceny za pojemniki ze śmieciami. 60 Litrowy pojemnik na odpady – 7 zł przy zbiórce selektywnej, 12 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 5,90zł i 8,60zł0, 120 Litrowy pojemnik na odpady – 15 zł przy zbiórce selektywnej, 25 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 10,80zł i 15,80zł), 240 Litrowy pojemnik na odpady – 30 zł przy zbiórce selektywnej, 50 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 21,60zł i 31,50zł), 1100 Litrowy pojemnik na odpady – 137 zł przy zbiórce selektywnej, 229 zł przy zbiórce nieselektywnej. (Obecnie jest to odpowiednio 99zł i 144,50zł).

W życie wejdzie nowa opłata dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przewiduje się wprowadzenie opłaty ryczałtowej w wysokości 210 złotych za jeden domek jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz 350 złotych jeżeli odpady zbierane są nieselektywnie. Kwestię nowych stawek rozpatrzą na piątkowej sesji radni.

Za podwyżkami głosowało ośmiu radnych – Mieczysław Rybakowski, Krzysztof Czach, Waldemar Judkiewicz, Krystyna Rytlewska, Robert Lemza, Stanisław Łaszcz, Lucyna Siedzielnik, Czesław Zieliński.