Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, wolińscy radni dostosują sieć szkół do nowego ustroju szkolnego, zgodnego ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z zaproponowanymi założeniami – gimnazjum w Wolinie i Sierosławiu zakończą swoją działalność 31 sierpnia 2017 roku.

– Zaplanowana sieć szkół, w szczególności klas dotychczasowych gimnazjów, służy ochronie dotychczasowych miejsc pracy nauczycieli i pracowników obsługi a także zapewnieniu uczniom jak najlepszych warunków nauki z wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, rozbudowaną bazą lokalową, zapleczem sportowym, zapewniającym realizację działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej w zdecydowanie lepszych warunkach. Projektowana sieć szkół zapewni nauczycielom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa o miejsca pracy a zarządzanie szkołami w okresie przejściowym będzie właściwe dzięki powierzeniu przeprowadzenia procesu przekształcenia dotychczasowej kadrze kierowniczej – dotychczasowym dyrektorom – bez potrzeby przeprowadzania w tym okresie zmian w kadrze kierowniczej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.