1

17 grudnia 2015 r. delegat harcerzy z 3. Dryżyny „Gryfy Wolińskie” Michał Wawryk przekazał burmistrzowi Wolina Eugeniuszowi Jasiewiczowi „Betlejemskie Światło Pokoju”.

Ogień ten rozpalony został w Betlejem, dla naszych harcerzy przekazany został przez skautów w Wiedniu, w Polsce w pierwszej kolejności trafił do Prezydenta Rzeczypospolitej, następnie rozprowadzany jest przez harcerzy po całym kraju. Michał przekazał jeszcze Ogień do Liceum Ogólnokształcącego im św. Ottona z Bambargu w Wolinie, wolińskiej Kolegiaty, oraz harcerzy z Dziwnowa.

„Betlejemskie Światło Pokoju” zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje „Betlejemskie Światło Pokoju” od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. Tegoroczne hasło akcji to „Zauważ człowieka”. Harcerze ZHP, przekazując „Betlejemskie Światło Pokoju” chcą uwrażliwić ludzi na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka.

UM w Wolinie