BBC zrealizowało film o rekonstrukcji historycznej z czasów wikingów, jako sposobie na życie. Odtwórcy historii pokazują między innymi współczesne walki wikingów, jako metodę na wyładowanie targających ludźmi emocji, które w ten sposób odnajdują ujście, a nie oddziaływują na ich życie codzienne. Rekonstrukcja staje się też często nową możliwością i kierunkiem aktywności, odskocznią od prozy życia, pracy. Dla niektórych stając się właśnie całym życiem, w tym też pracą.

Film zrealizowany został głównie na tegorocznym Festiwalu Słowian i Wikingów w malowniczej scenerii wolińskiego skansenu. W filmie wystąpiło wielu stałych bywalców festiwalu.

Centrum Słowian i Wikingów