IMG_5411

Tegoroczne obchody 71. rocznicy zdobycia Wolina i jego powrotu do Polski tradycyjnie rozpoczęto przemarszem kombatantów i sybiraków z pocztem sztandarowym Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pocztu sztandarowego 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego działającego w ramach 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, pocztu sztandarowego Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pocztu sztandarowego PSP w Wolinie, przedstawicieli samorządu gminnego z burmistrzem Wolina Eugeniuszem Jasiewiczem, wicestarostą kamieńskim Markiem Matysem na czele oraz sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Gminy Wolin, przedstawicieli stowarzyszeń i związków. W uroczystości udział wzięła bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży naszych szkół pod troskliwą opieką dyrektorów, nauczycieli i opiekunów oraz jak zawsze niezawodni – nasi, wolińscy harcerze.

IMG_5431

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem przez uczestników uroczystości Hymnu Narodowego, po czym Burmistrz Wolina przytoczył najistotniejsze fakty związane z obchodzoną rocznicą. Zebrani wspólnie z ks. Kanonikiem Leszkiem Koniecznym pomodlili się za poległych a następnie wysłuchali apelu poległych, odczytanego przez prowadzącego uroczystość pana Marka Piotrowskiego, komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Część oficjalną zakończono złożeniem przez delegacje kwiatów na Mogile Wojennej.

IMG_5442

Wartę honorową w tym roku pełnili żołnierze 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego w Dziwnowie oraz harcerze 3. DH „Wolińskie Gryfy”.

IMG_5445

Dalsza część uroczystości – „spotkanie pokoleń” – odbyła się w „Dworku Wolińskim”, gdzie wykład historyczny wygłosiła pani Lidia Baranowska, nauczyciel historii, reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową w Kołczewie. Swoim cennym doświadczeniem z lat II wojny światowej z zebranymi podzielił się weteran wojenny Bolesław Cieślik, który szczególnie podkreślał rolę naszej młodzieży w budowaniu niepodległej Polski. Na zakończenie pan Bolesław serdecznie podziękował Burmistrzowi Wolina za wszystkie uroczystości, które co roku organizowane dla uczczenia pamięci poległych za naszą wolność.

IMG_5465

UM w Wolinie