20170118_122430

Coraz mniej młodych kobiet i mężczyzn, coraz więcej osób powyżej 60 roku życia – takie wnioski wyciągnęli radni z przygotowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, programu wspierania rodziny w gminie Wolin na lata 2017-2019. – Spadek odnotowano w grupie wiekowej mężczyzn zdolnych do pracy – czytamy w dokumencie.

Clipboard03

Clipboard01

Clipboard02

Według raportu, spada liczba osób którym w ostatnich latach woliński Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy. Przedstawiciel OPS stwierdziła, że pozytywny wpływ na spadek osób korzystających ze świadczeń jednostki ma wprowadzony przez rząd Program 500+. W 2013 roku były to 1374 osoby (11% wszystkich mieszkańców), w 2014 roku – 1080 osób (8,67%), w 2015 roku – 964 osoby (7,81%). Według raportu w gminie Wolin spada bezrobocie.