DSC08095

Wójt gminy Świerzno ogłosił nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie. Od kandydatów oprócz pełnej zdolności prawnej oraz korzystania z praw publicznych od kandydatów wymagana jest niekaralność oraz minimum trzyletni staż pracy w pomocy społecznej.

Kandydaci muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz posiadać wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Muszą też wykazać się znajomością regulacji prawnych w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dodatkowym atutem będzie wyższe wykształceniu o kierunku: administracja publiczna, polityka społeczna, socjologia, psychologia, zdolność samodzielnej pracy merytorycznej, odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista.

Nowy kierownik będzie odpowiedzialny za działanie Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz, podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania świadczeń, organizacja usług opiekuńczych, inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych lub fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej.

Aby dowiedzieć się jakie dokumenty należy złożyć należy kliknąć —-> TUTAJ. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerznie do 20 maja 2015 roku.