Urząd Gminy

Szukasz pracy? Masz wykształcenie średnie? Znasz się na obsłudze komputera, masz nieposzlakowaną opinię? Mamy dla Ciebie pracę! Wójt gminy Świerzno ogłosił nabór na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki gminnym zasobem nieruchomości.

Wymagania jakie przed przyszłym urzędnikiem stawia wójt nie należą do najwyższych. Obywatelstwo Polskie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność, wykształcenie średnie, nieposzlakowana opinia oraz znajomość obsługi komputera. Kandydaci muszą wykazać się znajomością ustawy o własności lokali oraz ochronie przeciwpożarowej.

Dodatkowo muszą znać dokumenty określające strukturę Urzędu Gminy w Świerznie, potrafić redagować pisma, obsłużyć się urządzeniami biurowymi. Kandydat musi wykazać się systematycznością, samodzielnością oraz komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą , odpornością na stres oraz umiejętnością pracy w zespole. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty – tj. list motywacyjny, CV, oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnej korzystaniu z praw publicznych oraz odpowiednim stanie zdrowia pozwalającym, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Świerznie do 20 maja. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia