Stuchowo

Jak bumerang wraca temat słynnej sieci gazowej, sprzedanej przez wójta Krzysztofa Atrasa. Ilość pytań i wątpliwości narasta. Co z drugą transzą środków jaka miała trafić do gminy Świerzno z tytułu sprzedaży? Kto zezwolił na montaż kotłów gazowych, jakie pojawiły się w blokach należących do Wspólnot Mieszkaniowych w Stuchowie?

Zgodnie z umową, do gminy Świerzno wpłynęła pierwsza rata za sprzedaż 645 tys. zł netto. Kolejne 855 tys. zł netto ma trafić do kasy gminy, jeżeli do 31 grudnia 2016 roku zostanie wykonane obowiązkowe przyłącze do sieci gazowej budynków nr 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64 oraz świetlicy wiejskiej w Stuchowie. Łącznie 180 lokali mieszkalnych.

Drugi warunek to zużycie odpowiedniej ilości gazu. Ten Mieszkańcy muszą spełnić do końca grudnia 2017. Ilość maksymalna, która dałaby gminie 100% wynagrodzenia dodatkowego, czyli 855 tys. złotych, to zużycie w 2017 roku 212 tys. metrów sześciennych.  Jeśli im się to nie uda a zużyją co najmniej: 190,8 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 800 tys. zł,  jeśli zaś 169,6 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 745 tys. zła gdy 148,4 tys. metrów sześciennych, wówczas gmina otrzyma 690 tys. zł, 127,2 tys. metrów sześciennych, to gmina otrzyma 635 tys. zł.  Niestety, gdy Mieszkańcy bloków w Stuchowie nie spełnią chociaż jednego z warunków to kwota 645 tys. zł, która już wpłynęła do budżetu za sieć gazową jest ostateczną i gmina nie dostanie ani złotówki więcej.

Odpowiedzialnych więc za pełną realizację umowy, wójt zrobił część Mieszkańców miejscowości Stuchowo. W związku z tym, że Spółdzielnia w Stuchowie, jest spółdzielnią jedynie z nazwy i nie dysponuje żadnym zasobem mieszkaniowym, postanowiliśmy zapytać wójta o uchwały wspólnot mieszkaniowych zezwalające na wpisanie bloków do warunkowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Świerzno.

WM

Nie mogę udostępnić uchwał o które Pan prosi, bo takowe nigdy nie zostały podjętestwierdza wprost Krzysztof Atras. Na jakiej podstawie w takim razie wpisano bloki do warunkowej umowy sprzedaży? Według Wójta, stało się to dzięki podjętej uchwale na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stuchowie w sprawie zmiany sposobu ogrzewania.

Skoro nie ma uchwał stosownych uchwał wspólnot, to w jaki sposób wpisanie bloków tłumaczy prezes Spółdzielni Czesław Kowalczyk? Udało nam się dotrzeć do jego pisma wystosowanego do jednej z mieszkanek, w sierpniu 2014 roku – czyli ponad pół roku po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Świerzno a Polską Spółką Gazownictwa w Poznaniu.

kowa

Nie posiadam wiedzy na jakiej podstawie 10 bloków w Stuchowie zostało ujętych w umowie z dnia 20.12.2013 roku zawartej pomiędzy gminą Świerzno a PSG Sp z.o.o oddział w Poznaniustwierdza w nim prezes Kowalczyk. Dalej czytamy, że nie został także podpisany żaden dokument pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Stuchowie a Urzędem Gminy Świerzno i PSG Sp. z.o.o dotyczący dostawy gazu do miejscowości Stuchowo.

Nie ma uchwał wspólnot, a Prezes Spółdzielni nie wie na jakiej podstawie w umowie sprzedaży znalazły się bloki w Stuchowie. Skoro nie wyrazili na to zgody Mieszkańcy, to na jakiej podstawie Wójt wpisał bloki do warunkowej umowy sprzedaży sieci gazowej? Jak bez stosownych dokumentów mogła się na to zgodzić firma z Poznania? Jakim prawem w budynkach zainstalowano kotły gazowe, skoro nie ma na to uchwał wspólnot? Czy sprzedaż sieci w tej formie, była zgodna z prawem? Co z odpowiedzialnością finansową w razie nieotrzymania przez gminę kolejnej transzy z tytułu sprzedaży? Na te i inne pytania, powinny odpowiedzieć instytucje kontrolujące i prokuratura.