Pozostawiamy w projekcie ordynacji wyborczej: JOW-y w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz uprawnienie rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych; proponujemy wydłużenie kadencji w samorządach do 5 lat – oznajmili parlamentarzyści PiS. Uwzględniono też część uwag PKW.

Marcin Horała (PiS) na porannej środowej konferencji prasowej, przed debatą nad projektem zmian w Kodeksie wyborczym w Sejmie zapowiedział, złożenie w II czytaniu kilku poprawek, które wychodzą na przeciw głosom, które pojawiły się w debacie publicznej.

PiS proponuje pozostawienie jednomandatowych okręgów wyborczych w najmniejszych gminach, do 20 tys. mieszkańców – poinformował poseł PiS. Dodał, że w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców PiS proponuje wybory proporcjonalne. Kolejne poprawki dotyczą komisarzy wyborczych: komisarzy nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz stu. „Okręgiem działania dla każdego z nich będzie okręg do Senatu” – dodał Łukasz Schreiber.

Jak poinformował, komisarze nie będą dzielili okręgów wyborczych (co przewidywał projekt). „Odchodzimy od tego pomysłu, pozostawiamy tę kompetencję na najbliższe wybory radom gmin, radom powiatów i sejmikom wojewódzkim” – zapowiedział poseł.

Bez zmian pozostanie wielkość okręgów wyborczych. „Były zarzuty, że będą same 3-mandatowe okręgi; to nie jest prawdą. Ale żeby nie wywoływać wrażenia, że na niecały rok przed wyborami tak znacząca zmiana jest dokonywana, tego nie będzie. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców wracamy do rozwiązania z roku 2010, czyli w każdym okręgu będzie wybieranych między 5 a 8 radnych” – przekazał Schreiber.

Dodał, że PiS przygotował także poprawę dotyczącą wydłużenia kadencji w samorządach do 5 lat. „Po analizie z prawnikami uważamy, że nie ma tutaj zagrożenia konstytucyjności” – przekonywał poseł. Zgodnie z przyjętą na komisji poprawką, dwukadencyjność w samorządach, którą wprowadza projekt PiS, będzie liczona od wyborów w 2018 roku – zapowiedział.

W projekcie zmieniona zostanie też liczba członków obwodowych komisji wyborczych. „Wprowadzamy zapis, że minimum pięciu członków będzie musiało być w każdej z komisji. To oznacza, że w tym minimalnym wariancie liczba członków komisji się nie zwiększy, bo dziś jest dziesięciu” – dodał Schreiber.

Według niego zmieniony zostanie też zapis, by z terenu całego województwa można było kandydować do rad gminy, powiatu i województwa. Jak dodał, poprawka proponowana przez PiS zakłada, że tylko mieszkaniec gminy będzie mógł kandydować do rady gminy i tylko mieszkaniec powiatu do rady powiatu.

źródło:
PAP