Rada Gminy Świerzno jednogłośnie za udzieleniem absolutorium wójtowi Krzysztofowi Atrasowi. Świerznowski samorządowiec w ubiegłym roku wydatkował ponad 2,5 mln złotych na projekty realizowane przy współudziale dotacji z Unii Europejskiej. 

Nie kryjący zadowolenia z przebiegu głosowania, w tym roku jeszcze ambitniej podszedł do pozyskiwania środków z zewnętrznych. Dysponująca kilkunastomilionowym budżetem Gmina Świerzno wyda ponad 5 mln złotych na modernizację infrastruktury wodno-ściekowej! Wszystko dzięki pomocy województwa zachodniopomorskiego, które dołoży do inwestycji prawie 3 mln złotych. Oprócz 176 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie powstanie nowy wodociąg.