Choć jak mówił Starosta Józef Malec, urząd posiada stosowną opinię prawną to Wojewoda Zachodniopomorski bada legalność ponownego zatrudnienia Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

24 października 2017 roku wpłynęła nadesłana przez Starostę uchwała Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. W odniesieniu do aktu prowadzone jest obecnie postępowanie nadzorcze w trybie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym mające na celu ocenę jego legalnościinformuje Małgorzata Nej, dyrektor Wydziału Prawnego ZUW. 

To kolejne postępowanie dotyczące Chochołowskiego. Za pierwszym wojewoda stwierdził, że dyrektor nie spełnia wymaganych prawem kwalifikacji do sprawowania funkcji i wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Po decyzji Wojewody Krzysztofa Kozłowskiego i wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym Chochołowski się rozchorował. Potem rozpoczęła się gra na zwłokę pomiędzy Starostą a Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który pod koniec lipca oddalił skargę Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające uchwałę o zatrudnieniu Chochołowskiego. Ostatecznie pod koniec sierpnia ogłoszono konkurs ze względu na rezygnację samego nielegalnego dyrektora.

 Komisja wyłoniła najlepszego kandydata i dziś została podpisana umowa – powiedział w rozmowie z naszą redakcją starosta Józef Malec. Na pytanie o to jak ocenia fakt, że przyczyniły się do tego nielegalnie zdobyte kwalifikacje, kiedy to pomimo jednoznacznej opinii organu nadzoru Chochołowski dalej pełnił swoją funkcję bez kwalifikacji Starosta dodał – Gdzie jest powiedziane, że ma nielegalnie zdobyte kwalifikacje. Opinia prawna jest jednoznaczna, że nabyte jest. Według prawników wszystko jest ok. Zarząd podjął decyzję, a Starosta jest od wykonywania decyzji Zarządu. Nie mam takiej opinii, dwóch prawników z różnych kancelarii wypowiedziało się na ten temat. Ten czas który spędził na stanowisku dyrektora liczył mu się do stażu pracy.

Okazuje się, że wątpliwości co do zatrudnienia ma nie tylko wojewoda Zachodniopomorski. Dotarliśmy do protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, na którym zapadała decyzja o powierzeniu stanowiska Zbigniewowi Chochołowskiemu. Obecnych na nim było trzech (Józef Malec, Marek Matys, Adam Celiński) z pięciu członków Zarządu. W głosowaniu zabrakło jednomyślności – jedna osoba nie stanęła za kandydaturą Chochołowskiego i wstrzymała się od głosu.