Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Sierosław zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosław, Łojszyno, Korzęcin i Jarzębowo

Informuję mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosław, Łojszyno, Korzęcin i Jarzębowo, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim pismem z dnia 5.05.2017 r Znak PS-N-HK-4401-14/17 stwierdził: woda z ujęcia wodociągowego w Sierosławiu jest zdatna do spożycia.

Bogdan Wilkowski
p.o dyrektora ZGKiM