Komun_30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań w ramach nadzoru sanitarnego jakość wody z wodociągu publicznego Kretlewo zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Kretlewo, Wysoka Kamieńska, Gadom, Kozielice, Dargoszewo, Baczysław odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.