Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim stwierdził przydatność wody do picia z wodociągu publicznego Świerzno oraz Chomino.

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04 września 2017r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – informuje Inspektor Sanitarny.

W związku z powyższy woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC