wodomierz

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Golczewie, radni podejmą decyzję w sprawie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jeżeli radni zatwierdzą zaproponowane przez kierownika ZUP stawki, nowe taryfy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

woda1

woda2