P_20160419_160931_LL

19 kwietnia 2016  roku  , odbyło się w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin podsumowanie projektu edukacyjnego mającego na  celu  rozwijanie wrażliwości artystycznej jako poszukiwanie możliwości produktywnego spędzania czasu przez młodzież.  Kształtowanie takiej postawy pozwala  być świadomym, że jest się  cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej uzależnione. Na wystawie zaprezentowano prace uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, które brały udział w szkolnym  konkursie fotograficznym  pt. „ Pierwsze przyrodnicze oznaki wiosny” i „ Mój pupil”  . Wystawę otworzyły  Pani  Dyrektor ZSP w Wolinie Małgorzata Matys oraz Pani Dyrektor OKMiG Wolin Joanna Kulikow.  Poczęstunek dla młodzieży uświetnili swoją grą na gitarze Justyna Frąckowiak i Kacper Mietluk z klasy

Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa, chwilkę poezji zapewniła Weronika Mikraszewicz a  zaśpiewały Eliza Hronda, Katarzyna Krupa, Aleksandra Dorosz z  Liceum Ogólnokształcącego  w ZSP w Wolinie.

Źródło ZSP Wolin