DSC02790

Najprawdopodobniej do końcu grudnia potrwa sytuacja związana z zawieszeniem działania Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach. Przyczyną takiej decyzji była zmniejszająca się populacja skazanych oraz wzrost nadgodzin wśród funkcjonariuszy SW, który należy zmniejszyć.

– Z moich informacji wynika, że od stycznia więźniowie z powrotem wrócą do Buniewic. Obecnie są oni dowożeni do prac publicznych z Płot. Niejednokrotnie korzystamy z ich pomocy przy wykonywaniu przeróżnych prac publicznych, dlatego mam nadzieję, że moment przejściowego zawieszenia się zakończy – poinformował burmistrz Stanisław Kuryłło.

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Buniewicach został zawieszony czasowo. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wybudowanie tam hali do pracy dla więźniów. – Program ministerialny został przewidziany do realizacji w ciągu 8 lat, zatem czasu jest dużo, poza tym w chwili obecnej żaden przedsiębiorca nie jest zainteresowany podpisaniem umowy przedwstępnej, która jest warunkiem koniecznym, by poczynić kolejne kroki w realizacji planu budowy hali – tłumaczy rzecznik prasowy mjr Edyta Gulbinowicz