wiezienie

Resort sprawiedliwości ogłosił program „Praca więźniów”, w ramach którego osadzeni w zakładach karnych będą pracowali na swoje utrzymanie. – Każdy z nas płaci miesięcznie na utrzymanie więźnia 3150 zł., te koszty ciągle wzrastają, jednocześnie ok 70 % więźniów nie pracuje (…) w związku z powyższym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pilotażowego programu pracy więźniów – mówił na konferencji prasowej Sekretarz Stanu Patryk Jaki.

Według Ministerstwa, program pracy więźniów składać się będzie z trzech filarów: Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów[ustawa], ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie – jedna z takich hal ma powstać w Buniewicach pod Kamieniem Pomorskim. Pieniądze na wybudowanie hali mają pochodzić z potrąceń pensji więźniów, a za sprzęt w magazynach mieliby zapłacić przedsiębiorcy. Ministerialni urzędnicy szacują, że koszt wybudowania 40 magazynów to ponad 105 mln złotych.

3-mapa-strony

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.