DSC03763

Burmistrz Wolina podał do publicznej wiadomości informację na temat umorzeń, ulg i odroczeń podatków w 2015 roku. Podanie wykazu do  jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. W wykazie podawane są osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł.

Clipboard01