Kamil Czech

Po naszym artykule dotyczącym umorzeń należności podatkowych w gminach Golczewo i Świerzno dziś publikujemy informację na temat umorzeń w gminach Międzyzdroje oraz Dziwnów. Przypomnijmy podanie wykazu do publicznej wiadomości jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. W wykazie podawane są osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł.

Umorzenia w gminie Międzyzdroje

Miedzyzdorje

Umorzenia w gminie Dziwnów

Dziwnów2Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego

Dziwnów 1