DSC01121

Ich wybory zawsze budzą najwięcej kontrowersji. Część z nich nigdy bezpośrednio nie została wybrana a swoje mandaty otrzymali od radnych którzy zrezygnowali lub np. zostali wybrani na inny urząd. Radni Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim – jak pracowali? Jak wyglądała ich aktywność od momentu wyboru. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Radni będąc obecni na sesji oprócz brania udziału w głosowaniach mają prawo m.in. do składania wniosków zapytań oraz najważniejszych z tej grupy – interpelacji. Czym są interpelacje? To pytania radnych kierowane do starosty  dotyczące istotnych i zasadniczych spraw dla powiatu.

DSC07292

Radni obecnej kadencji nie przejawiają olbrzymiej aktywności. Najwięcej interpelacji przez 14 miesięcy kadencji (Po 2 złożone) mają Waldemar Dubrawski, Edward Arys, Radosław Drozdowicz i Ariel Juszczak. Jedną wspólną interpelację złożyli Marek Matys, Beata Kiryluk, Bogusław Hilarski oraz Ryszard Mróz (radny zrzekł się mandatu).

Najwyższą frekwencją (100% obecności) na sesjach mogą pochwalić się radni Zbigniew Berenda, Bogusław Hilarski, Ariel Juszczak, Józef Malec, Marek Matys oraz Lech Ziółkowski. Najczęstszymi nieobecnymi byli Radosław Drozdowicz oraz Beata Kiryluk.

DSC07305