DSC01201

Oszczędności w walucie polskiej i zagranicznych, papiery wartościowe, gospodarstwa rolne, samochody – informacje na ten temat odnajdziemy w oświadczeniach majątkowych urzędników w gminie Wolin opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Eugeniusz Jasiewicz zgromadził 29 tys. zł oszczędności. Ma także ulokowane 143 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Jest właścicielem 295 metrowego domu o wartości 510tys. zł oraz 27589/100000 udziału z 38 metrowego mieszkania w lokalu użytkowym o wartości 235 tys. zł. Burmistrz ma 5/24 udziału w 24 metrowym mieszkaniu o wartości ok 10 tys.zł. Eugeniusz Jasiewicz posiada gospodarstwo rolne o wartości 50 tys. zł oraz działkę budowlaną o wartości 80 tys. zł. W ubiegłym roku z tytułu umowy o pracę zarobił 219 tys. zł. Jest właścicielem Seat Cordoba z 2004r. Ma do spłaty 38 tys. franków szwajcarskich kredytu oraz 73 tys. zł kredytu hipotecznego.

Ryszard Mróz zgromadził 200 tys. zł oszczędności. Zastępca burmistrza posiada także papiery wartościowe o łącznej wartości 35 tys. zł. Jest właścicielem 180 metrowego domu o wartości 300 tys. zł oraz 30 metrowego mieszkania o wartości 100 tys. zł. Ryszard Mróz posiada także działkę wraz z budynkiem o wartości 36 tys. zł. W ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim zarobił 136 tys. zł oraz 10 tys. zł w LGR „Zalew Szczeciński”. Posiada Volvo S-60 z 2005r.

Roman Pawłowski nie zgromadził oszczędności. Posiada 55 metrowe mieszkanie o wartości 220 tys. zł. oraz 46 metrowe mieszkanie o wartości 230 tys. zł. W ub. roku z tytułu emerytury otrzymał 40 tys. zł, z tytułu zatrudnienia w Urzędzie – 65 tys. zł, jako radny – 8,9 tys. zł, z tytułu umowy zlecenia 684zł. Posiada Volvo S-60 z 2004 roku. Ma do spłaty ok. 278 tys. zł kredytów.

Paweł Banaszkiewicz zgromadził 21 tys. zł oszczędności. Posiada dwie działki – budowlaną i rolną o łącznej szacowanej wartości 400 tys. zł. Działkę budowlaną nabył w drodze przetargu 2 września 2011 roku, działkę rolną w drodze przetargu 22 czerwca 2010 roku. Z tytułu umowy o pracę i umów zleceń zarobił 66 tys. zł. Otrzymał także darowiznę w kwocie 160 tys. zł. Posiada Seata Ibizę z 2004 roku oraz Volvo S80 z 2004 roku. Ma do spłaty 231 tys. zł kredytu hipotecznego.

Roman Kleszczyński posiada 7,6 tys. zł oszczędności. Ma także 20 tys. zł ulokowane na lokacie terminowej. Jest właścicielem 79 metrowego mieszkania o wartości 300tys. zł. oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej o wartości 3 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia na stanowisku Skarbnika Gminy w ub. roku otrzymał 127 tys. zł. Posiada Volkswagena Passata z 2010r. Ma do spłaty 76 tys. franków szwajcarskich kredytu.

Kamil Grodzki zgromadził 4,9 tys. zł oszczędności. Posiada VW Passata z 2001 roku. Z tytułu zatrudnienia uzyskał 68 tys. zł. Z pełnienia funkcji sołtysa 4,1 tys. zł. Ma do spłaty 36 tys. zł pożyczki.

Hanna Klonowska zgromadziła 16 tys. zł oszczędności. Ma 77 metrowy dom o wartości 300 tys. zł oraz inne nieruchomości o wartości 123 tys. zł. Z tytułu umowy o pracę zarobiła 86 tys. zł. Posiada Seata Cordobę z 2004 roku. Ma do spłaty 129 tys. zł kredytu hipotecznego.

Zbigniew Augustyniak zgromadził 13 tys. zł oszczędności. Kierownik Referatu Budownictwa Inicjatyw i Ochrony Środowiska posiada 210 metrowy dom z budynkiem gospodarczym, wiatą i oranżerią o łącznej wartości 430 tys. zł. Jest także właścicielem siedmiu działek budowlanych o łącznej wartości 290 tys. zł. Łamiąc ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Zbigniew Augustyniak w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą – Zakład Handlowo Usługowy – projektowanie, nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi. Z tego tytułu osiągnął 15 tys. zł dochodu. Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim otrzymał 68 tys. zł. Jest właścicielem Volvo S40 z 2010r.