P1280368

Zgodnie z programem dydaktycznym – Słuchacze UTW w Golczewie uczestniczyli w wykładzie pt. „Wielkie epidemie w historii. Czy warto szczepić się w obecnych czasach?”- dr n.med. Ireneusza Mazurskiego.

Inspiracją wykładu były, z jednej strony wielkie rocznice – (ponad 200 lecie wdrożenia do terapii szczepień ochronnych oraz zupełna eradykacja ospy prawdziwej, w opanowaniu której na szczeblu WHO przewodniczył polski uczony- prof. Jan Karol Kostrzewski ), z drugiej niepokojące, również w naszej ojczyźnie działania ruchów antyszczepionkowych.

Zwrócono uwagę na to, iż jeszcze wiele lat przed poznaniem roli drobnoustrojów bakteryjnych i wirusowych w etiologii chorób zakaźnych nasi przodkowie prawidłowo dostrzegli drogi ich szerzenia się i próbowali różnych metod ich ograniczenia. Pan Doktor w sposób interesujący omówił szczególnie groźne i masowe epidemie dżumy, trądu, cholery, polio i duru plamistego. Podkreślił wybitne osiągnięcia Polaków i ludzi związanych z Polską, którzy w tym zakresie pozostawili trwały ślad w historii medycyny: Rudolf Weigl, Hipolit Koprowski, ojciec Jan Beyzym, ojciec Marian Żelazek, Wanda Błońska, Ludwik Rajchman. Dzięki poprawie warunków higienicznych, wprowadzeniu masowych szczepień ochronnych oraz rozwojowi farmakoterapii, zwłaszcza antybiotykoterapii opanowano większość chorób zakaźnych. Pojawiły się jednak nowe zagrożenia takie jak AIDS i bioterroryzm. Omówiono aktualny kalendarz szczepień ochronnych uwzględniając zarówno szczepienia obowiązkowe jak i zalecane, wśród nich bardziej szczegółowo przedstawiono problem grypy. Wreszcie rozwinięto zagadnienie ruchów antyszczepionkowych, ich genezę i błędy w argumentacji. Wykład wzbogacono materiałami fotograficznymi oraz cytatami z prac historycznych (np. Tukidynesa z „Wojny Peloponeskiej”, korespondencji rodziny Adamsów ) i danymi statystycznymi wybranych przeglądów epidemiologicznych.

P1280358

W ramach wdzięczności za wykłady, spotkania podczas których wzbogacaliśmy naszą wiedzę podarowaliśmy „Kalendarz na 2016r.” z twórczością Słuchaczy. Kolejny wykład pt. „Co za dużo to nie zdrowo czyli farmakoterapia wieku podeszłego” z dr n. med. Ireneuszem Mazurskim zaplanowano w kwietniu br.

– Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie