Resort kultury ma już gotowy projekt dotyczący nowej ustawy abonamentowej. Składka na radio i telewizję ma być powszechna, wynosić maksymalnie 8 zł i być odprowadzana od PIT i KRUS.

Nawiązując do zawartych w projekcie propozycji zmian opłata abonamentowa będzie to pomiędzy 6 a 8 zł od osoby doliczane co miesiąc do składki PIT lub KRUS (w zależności od tego w jakiej formie rozlicza się dana osoba). „Składkę będzie odprowadzana co miesiąc podobnie jak to jest obecnie w przypadku składki zdrowotnej. Taki jest plan” – proponuje ministerstwo.

Ostateczna wartość miesięcznej opłaty będzie znana dopiero, gdy podliczona zostanie liczba osób zwolnionych z uiszczania tej opłaty. „W ramach pomocy publicznej, a za taką Unia uważa abonament radiowo-telewizyjny, możemy udzielić wszystkim państwowym mediom wsparcia nieprzekraczającego 3 mld zł rocznie. W związku z tym musimy ustalić stawkę na takim poziomie, żeby suma wpłat nie przekroczyła tej wartości” – tłumaczył przedstawiciel ministerstwa.

Środki te będą odprowadzane do funduszu, którym tak jak obecnie będzie zarządzała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i to ona będzie w dalszym ciągu rozdzielać pieniądze z abonamentu pomiędzy publiczne radio i telewizję. Zgodnie z założeniami resortu kultury nowe przepisy miałyby wejść w życie od stycznia 2019 r. Lewandowski zaznaczył, że do czasu wejścia w życie ustawy „PIT-KRUS”, miałaby obowiązywać tzw ustawa abonamentowa, nad którą obecnie pracuje Sejm.

Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.

Zaproponowane zmiany przewidują też umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób zalegających z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, które w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopełnią swoich obowiązków, czyli dokonają rejestracji odbiornika (jeśli nie jest zarejestrowany) oraz uiszczą opłatę z góry za co najmniej 6 miesięcy.