Jubileuszowy, dwudziesty już Western Piknik- Folk, Blues, Country & Bluegrass Festival odbędzie się w dniach 20-23 lipca 2017 roku w Sułominie na Wyspie Wolin. W czasie trwania festiwalu odbędą się warsztaty oraz finał ogólnopolskiego konkursu „Galeria Przy Drodze”, którego celem będzie wykonanie malowniczych strachów na wróble.

Organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie, w tym twórców ludowych o przesyłanie zgłoszeń udziału na adres mailowy : biuro@western-piknik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pro Consulting ul. Dubois 17 b, 71-610 Szczecin z dopiskiem „Galeria Przy Drodze”.

Strachy na wróble można wykonać w domu lub na terenie imprezy. Organizatorzy nie narzucają ograniczeń co do techniki wykonania i wielkości pracy. Prace muszą nadawać się do instalacji na zewnątrz. Przewidziano atrakcyjne nagrody w wysokości: 1.500, 1000 i 500 zł.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatne noclegi na polu namiotowym. Najciekawsze prace będą zainstalowane w tworzonej galerii strachów na wróble położonej przy trasie rowerowej wzdłuż Zalewu Szczecińskiego na odcinku Sułomino-Płocin.

Western Piknik