„Cóż tam, panie, w polityce?”, „Jak się żenić, to się żenić!”, „Chopin gdyby jeszcze żył, toby pił”, „Polska to jest wielka rzecz” – te i wiele innych kwestii z „Wesela”, najsłynniejszego dzieła Stanisława Wyspiańskiego, można było usłyszeć podczas publicznego czytania dramatu w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. 

W Kamieniu Pomorskim Narodowe Czytanie ‚Wesela” 2017 zorganizowane było w siedzibie Muzeum. W rolę czytających wcielił się zastępca burmistrza, sekretarz gminy radni oraz inne osoby pełniące funkcje publiczne.

Czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego, które w tym roku zwyciężyło podczas internetowego głosowania spośród czterech innych propozycji. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W kamieńskim muzeum odbywa się ono po raz drugi.